Prinsjesdag 2020 – bijpraatsessie voor bedrijfsfiscalisten

Webcast

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. De staat heeft de afgelopen maanden op een ongekende schaal steunmaatregelen getroffen, zoals onder meer de NOW-maatregel. Met Prinsjesdag zullen we zien hoe de staat het ontstane tekort zal gaan dekken. Afgaande op eerste geruchten, komt een belangrijk deel van de rekening bij het bedrijfsleven terecht. Het is daarmee belangrijk om snel te doorgronden welke fiscale maatregelen met Prinsjesdag worden voorgesteld. En nog belangrijker om te begrijpen wat dit concreet voor gevolgen heeft.

Tijdens de webcast van woensdagmiddag 16 september praten de belastingspecialisten van KPMG Meijburg & Co u bij. Wij richten ons hierbij specifiek op de voorgestelde aanpassingen in de vennootschapsbelasting zoals bijvoorbeeld de verdere tariefaanpassingen, renteaftrekbeperkingen en bijvoorbeeld ook de fiscale coronareserve. Daarnaast staan we stil bij wetsaanpassingen in vervolg op de commissie Ter Haar zoals mogelijke beperking in de aftrek van hoofdkantoorkosten. Voorts zullen wij ingaan op mogelijke fiscale investeringsfaciliteiten en de praktische aspecten zoals de belastingrente, invorderingsrente en belastinguitstel.

Doelgroep

De webcast is bedoeld voor bedrijfsfiscalisten en financieel managers met verantwoordelijkheid voor de vennootschapsbelastingpositie van bedrijven en wordt in het Nederlands gehouden.

NOB PE uren

De webcast voldoet naar onze mening aan de voorwaarden voor toekenning van 1,5 NOB PE uren. Indien u deelneemt, kunt u dit webinar registreren bij de NOB (NB er worden geen PE-certificaten uitgereikt).

 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.