The Netherlands & Germany Tax Seminar 2019

Cross-border taxation

Op donderdag 26 september 2019 organiseren we het Netherlands & Germany Tax Seminar in het Art Center van Château de Raay in Baarlo. Het seminar is bedoeld voor bedrijven die actief zijn Duitsland en Nederland. Tijdens diverse interactieve workshops informeren onze tax specialisten u graag over thema’s zoals onder andere: de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijnen ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD 1 en 2), Mandatory Disclosure rules en de laatste ontwikkelingen op het gebied van global mobility. 

 

Programma

09.30 uur: registratie en ontvangst

10.00 uur: welkomstwoord en introductie

10.15 uur: break-outsessie 1 (keuze uit 2 workshops)

11.15 uur: koffiepauze

11.30 uur: break-out sessie 2 (keuze uit 2 workshops)

12.30 uur: lunch

13.30 uur: einde

 

Workshops

1) Fiscaliteit en transparantie – Richtlijn meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (DAC 6)

DAC6 voorziet in een verplichting voor fiscale intermediairs om mogelijke agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden, zodat deze informatie kan worden uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. Op grond van deze richtlijn zijn fiscale intermediairs, maar mogelijk ook belastingplichtigen zelf, verplicht om vanaf 1 juli 2020 bepaalde grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden. Aangezien de daadwerkelijke implementatie van deze richtlijn in nationale wetgeving per EU-Lidstaat kan verschillen en daarmee het bereik en mogelijkerwijs op te leggen boetes, is een goed begrip van deze regels noodzakelijk. Gedurende een interactieve sessie gaan specialisten van KPMG Duitsland en KPMG Meijburg & Co aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden nader in op deze regels en wat u als onderneming kunt doen om hierover in controle te blijven.

2) Update van de Handhavingsrichtlijn en de Detacheringsrichtlijn

In deze workshop wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de Handhavings- en de Detacheringsrichtlijn. Aandacht wordt besteed aan de achtergrond en de knelpunten zoals die zich in de praktijk voordoen voor global mobility professionals. Specifiek wordt stilgestaan bij de relevante aspecten voor Nederland en Duitsland.

3) Global Mobility Hot Topics – een update over loonbelasting en sociale zekerheid

In deze workshop geven de Global Mobility experts van KPMG u een update over actuele cross-border thema’s zoals de belastbaarheid van advieskosten in zowel de Nederlandse als Duitse loonadministratie, de aangepaste pensioenregeling volgens het Duitse en Nederlandse belastingverdrag, evenals de fiscale consequenties van beëindiging van een dienstbetrekking bekeken vanuit de OECD, Nederlands en Duits perspectief. We besteden hierbij extra aandacht aan ‘garden leave’ en ‘severance payments’.

Met betrekking tot sociale zekerheid informeren we u graag over de gewijzigde A1 aanvraagprocedure in Duitsland. Daarnaast behandelen we enkele praktische toepassingen, het einde van de 10-jaar durende overgangsregeling, het nieuwe EU sociale zekerheidsverdrag en bespreken we recente jurisprudentie.

4) De invloed van anti-belastingontwijkingsmaatregelen op grensoverschrijdende investeringen in Duitsland en Nederland 

Het aantal maatregelen gericht op het tegengaan van belastingontwijking is nog nooit zo hoog geweest en het leidt geen twijfel dat deze maatregelen gedurende vele jaren van invloed zullen blijven op investeringen door ondernemingen. Deze maatregelen hebben een grote impact op de manier waarop grensoverschrijdende investeringen het best kunnen worden gestructureerd. Tijdens deze workshop gaan de specialisten van KPMG Duitsland en KPMG Meijburg & Co nader in op enkele belangrijke anti-belastingontwijkingsmaatregelen die recent van kracht zijn geworden c.q. binnenkort van kracht zullen worden (waaronder ATAD 2, de wijzigingen in het Nederlandse rulingbeleid en de nieuwe CFC-maatregelen in Duitsland.

 

Locatie

Château de Raay

'Art Center'

Raayerveldlaan 6 

5991 EN Baarlo

 

PE-uren

Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor twee PE-uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een certificaat.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.