Meijburg Prinsjesdag webcast

Op dinsdag 21 september 2021 is het de derde dinsdag van september en daarmee dus Prinsjesdag. De demissionair Minister van Financiën zal dan het Belastingplan 2022 presenteren.

Zoals gebruikelijk zullen in het gepresenteerde Belastingplan ook een aantal nieuwe fiscale maatregelen bekend gemaakt worden. Op dit moment verwachten we niet dat er ingrijpende beleidsbesluiten naar buiten zullen komen gezien de lopende formatie van het nieuwe Kabinet. Echter, een aantal nieuwe fiscale maatregelen zullen – naar verwachting – zijn: belastingplicht voor omgekeerde hybride lichamen, het al eerder aangekondigde ‘Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’ en vooruitlopend op het naar verwachting eind 2021 geplande ‘Wetsvoorstel kwalificatie rechtsvormen’. 

Onze specialisten van het Dutch Corporate Clients team praten u graag bij over de voor u relevante ontwikkelingen tijdens een interactieve webcast via Microsoft Teams op woensdag 22 september van 8:00 – 9:30 uur. U kunt inbellen vanaf 7:55 uur.

Tijdens deze maximaal 1,5 uur durende sessie passeren relevante maatregelen zoals gepresenteerd in het Belastingplan 2022 de revue. Daarnaast staan we ook stil bij andere ontwikkelingen in de bredere fiscale context die relevant kunnen zijn voor de fiscale positie van het (internationale) grootbedrijf. Te denken valt aan BEPS 2.0.

Graag treffen wij u op 22 september.

Namens het KPMG Meijburg Dutch Corporate Client Team,

Niels Boef en Loek Helderman

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.