Loonheffingen seminars 2019

Diverse data en locaties

hand administratie

In het Belastingplan 2020 en de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord van het kabinet zijn de belangrijkste maatregelen voor de loonheffingen voor 2020 opgenomen. Zeker zo belangrijk zijn een aantal voorstellen die al eerder tot wet verheven zijn, maar pas in werking treden per 2020. Wat moet u als werkgever met de ter beschikking gestelde (lease)fiets? Bent u ‘in balans’ gelet op de eisen uit de Wet arbeidsmarkt in balans? Wat gaat er gebeuren met de onzekerheid rondom de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)? Graag brengen wij u hiervan en van de overige ontwikkelingen in de loonheffingen op de hoogte. U bent dan ook van harte welkom om ons seminar ‘Actualiteiten op het gebied van de loonheffingen’ bij te wonen.

Tijdens dit seminar zullen wij onder meer aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • voorgestelde wijzigingen in het kader van de loonheffingen voor 2020;
  • belangrijke ontwikkelingen voor werknemers waar u als werkgever mee te maken krijgt;
  • de soap rondom de Wet DBA;
  • de werkkostenregeling;
  • besluiten en jurisprudentie 2019;
  • internationale ontwikkelingen.

PE-uren
Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor 1,5 PE-uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een certificaat.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.