KPMG Belgium Holland Desk seminar 2019

Op donderdag 3 oktober 2019 organiseren wij het KPMG Belgium Holland Desk seminar dat dit jaar zal plaatsvinden in Hotel Nassau Breda. Volgens het inmiddels beproefde concept behandelen de specialisten van Meijburg & Co en KPMG Tax & Legal Advisers CVBA de meest actuele grensoverschrijdende fiscale onderwerpen in diverse workshops. 

 

Workshops

Grensoverschrijdend werken (deel 1 en 2)

In deze workshop informeren wij u over de aandachtspunten voor werkgever en werknemer op het vlak van loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid alsmede relevante wetswijzigingen, wetsvoorstellen en updates. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: inhoudingsverplichting als gevolg van de doorbelasting van salariskosten, het bijhouden van een dagenkalender inclusief bijkomende verplichtingen en de Belgische kaderregeling.

 

Actualiteiten vennootschapsbelasting (deel 1 en 2)

In deze workshop bespreken wij de laatste ontwikkelingen in België en in Nederland over de (internationale) vennootschapsbelastingheffing, waaronder de laatste wetswijzigingen. De toekomst ten aanzien van consolidatieregimes in beide landen, de wijzigingen ten aanzien van het Nederlandse rulingbeleid, de aftrekbaarheid van rente en kosten, verliesverrekening, substance en toepassing van het multilateraal instrument (MLI) komen zeker aan de orde.

 

Plannen via akte van huwelijksvoorwaarden of huwelijkscontract

Verschillende huwelijksvoorwaarden/huwelijkscontracten, uitsluitingsclausules en rechtskeuzes hebben een eigen fiscale en civiele uitwerking in Nederland en België. In deze workshop behandelen we een aantal planningsmogelijkheden en valkuilen die daardoor ontstaan.

 

Actualiteiten voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en vermogende particulieren

In de workshop actualiteiten voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en vermogende particulieren worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • het wetsvoorstel gericht tegen “excessief lenen van de eigen BV”; wat betekent dit voor inwoners van België?
  • wat betekent het multilateraal instrument (MLI) voor Nederbelgen?
  • zetelverplaatsing van de topholding van Luxemburg naar België; 
  • remigratie van Nederbelgen naar Nederland;
  • investeren in Nederlands vastgoed door inwoners van België;
  • tot slot een vergelijking tussen het UBO-register in België en in Nederland.

 

PE-uren

Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor twee PE-uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een certificaat.

 

 

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.