KPMG Belgium Holland Desk seminar

Webcast
vlaggen

De komende tijd zijn er wijzigingen op fiscaal en juridisch vlak die relevant zijn voor bedrijven actief in zowel Nederland als België en voor DGA’s in het ene land met een vennootschap in het andere land. Denk hierbij aan de Detacheringsrichtlijn, de BTW-wijzigingen voor online verkoop van goederen en DGA’s met een topholding in België die dividend ontvangen uit Nederland.

De KPMG Belgium Holland Desk organiseert daarom op donderdag 8 oktober 2020 een online seminar waarin onze specialisten deze onderwerpen met u bespreken in zes workshops.

Deelnemen

Deelname aan dit online seminar is gratis. Via onderstaande links kunt u meer lezen over de workshops en u tevens direct inschrijven (voor twee workshops naar keuze). Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met instructies voor uw deelname. 

Agenda

09:00 – 09:05u:     Opening en introductie door voorzitter Cees Nijman

09:05 – 09:50u:     Workshop 1: Grensoverschrijdende arbeid

                              Workshop 2: Vennootschapsbelasting

                              Workshop 3: Directeur-grootaandeelhouders en estate planning

09:50 – 09:55u:     Koffiepauze

09:55  – 10:40u:    Workshop 4: BTW bij online verkoop van goederen over de grens

                              Workshop 5: Transfer pricing in Nederland en België

                              Workshop 6: Nederlands en Belgisch vennootschapsrecht

Tijdens de workshops is het mogelijk per chat vragen te stellen aan onze experts en ervaringen uit te wisselen.

Workshop inhoud

Workshop 1: Grensoverschrijdende arbeid

De implementatie van de nieuwe Europese Detacheringsrichtlijn leidt tot een uitbreiding van de rechten en plichten voor de gedetacheerde werknemer en zijn werkgever. Welke wijzigingen zijn er precies en welke impact hebben deze wijzigingen op uw internationaal tewerkgestelde werknemers? Gelden deze regels ook voor business travelers? En hoe kadert dit in de notificatieverplichtingen zoals eerder opgelegd door de Handhavingsrichtlijn?

Ook zullen wij tijdens deze workshop ingaan op de gevolgen van COVID-19 voor grensoverschrijdende arbeid. België en Nederland kwamen tot overeenstemming dat deze gevolgen beperkt dienen te blijven. Is dit het geval en welke aandachtspunten signaleren wij?
Door:  Jeroen Vandenbossche, Carolien van Echelpoel, Luydert Smit en Esther Schutte

Workshop 2: Vennootschapsbelasting

In deze workshop bespreken wij de laatste ontwikkelingen in België en in Nederland ten aanzien van de (internationale) vennootschapsbelastingheffing. De bestrijding van internationale fiscale structuren staat meer dan ooit op de agenda’s. Het multinationaal instrument (“MLI”) en het begrip substance worden steeds belangrijker. Bovendien hebben Nederland en België eerder dit jaar met grote snelheid een aantal crisismaatregelen geïntroduceerd. Men lijkt voornemens een significant gedeelte van de rekening daarvan via de belastingheffing aan het bedrijfsleven te presenteren. In Nederland gaat de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief niet door en is een (verdere) grondslagverbreding aangekondigd. In België is de moeizame regeringsformatie volop aan de gang, maar verwachten wij tijdens het seminarie al enkele krachtlijnen te kunnen meegeven. De voorstellen in dit verband en de timing daarvan komen zeker aan de orde.
Door: Tom Zwaenepoel en Mark Foesenek

Workshop 3: Directeur-grootaandeelhouders en estate planning

Wat betekent ‘het einde van de kaasroute’? Welke estate planning is nog wel mogelijk? Wat zou het kunnen betekenen als België een box 2 heffing introduceert? Wat betekent het Wetvoorstel excessief lenen van de eigen BV voor inwoners van België? Hoe kan ik anticiperen op de verhoging van de overdrachtsbelasting in Nederland? Hoe voorkom ik dat een Nederlandse dochter-BV 5% Nederlandse dividendbelasting moet inhouden op dividend aan een Belgische personal holding?
Door: Kizzy Wandelaer, Julie Boon en Cees Nijman

Workshop 4: BTW bij online verkoop van goederen over de grens

De EU is voornemens om het btw-stelsel voor de online verkoop van goederen per 1 juli 2021 ingrijpend te veranderen. Op grond van de huidige btw-regels is de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan consumenten binnen de EU belastbaar in de EU-lidstaat waar de goederen na verzending aankomen (wanneer de lokale drempels voor afstandsverkopen worden overschreden). Ondernemers moeten zich als gevolg hiervan voor btw-doeleinden lokaal registreren, btw innen en voldoen, en btw-aangiften indienen in alle EU-lidstaten waar zij goederen naartoe verzenden.

Onder de nieuwe btw-regels worden de lokale drempels voor afstandsverkopen afgeschaft. Bij de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan consumenten wordt automatisch btw geheven in de EU-lidstaat waar de goederen na verzending aankomen. De overgang van het huidige btw-stelsel naar het nieuwe btw-stelsel brengt een zware administratieve last met zich mee voor ondernemers. Zo dienen mogelijk niet alleen bedrijfsmodellen, maar ook ERP-systemen, btw-processen, procedures en controlemechanismen te worden aangepast. Deze nieuwe regels voor e-commerce en overige ontwikkelingen op het gebied van de indirecte belastingen staan tijdens deze workshop centraal.
Door: Gladys Cristiaensen en Camille Corten

Workshop 5: Transfer pricing in Nederland en Belgie

In deze workshop zullen de recente ontwikkelingen, praktijkervaringen en verplichtingen op het gebied van transfer pricing in België en Nederland aan bod komen. Er wordt een overzicht gegeven van de transfer pricing regels en  documentatievereisten in beide landen.  Verder wordt stilgestaan bij vragen als “welke ontwikkelingen moeten er goed in de gaten worden gehouden?” en “met welke aandachtspunten en “red flags” moet men rekening houden op het gebied van transfer pricing in België en in Nederland?”
Door: Véronique Slachmuylders en Janneke Versantvoort

Workshop 6: Nederlands en Belgisch vennootschapsrecht

In deze workshop gaan wij in op verschillende juridische en fiscale aandachtspunten vanuit Belgisch en Nederlands vennootschapsrecht, mede als gevolg van de inwerkintreding van het vernieuwde vennootschapsrecht in België.

Wij zullen daarbij stilstaan bij de vergelijking van de bestuursregeling bij de Belgische en Nederlandse vennootschappen, alsmede de regeling rondom uitkeringen. Zijn deze Belgische en Nederlandse regelingen gelijk aan elkaar, of zijn er belangrijke verschillen te ontwaren voor de praktijk? Ook komen aan bod de recente ontwikkelingen rondom mogelijkheden tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing/omzetting en de verplichtingen op basis van het Belgische en Nederlandse UBO-register. Na de workshop bent u op de hoogte van belangrijke actualiteiten op het gebied van Belgisch en Nederlands ondernemingsrecht.
Door: Tim Fransen en André van Hoepen

© 2020 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.