Fiscale beheersing voor woningcorporaties

Webcast

Hoe een kleine fout grote fiscale gevolgen kan hebben

Een goed werkend Tax Control Framework (TCF) is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het fiscale landschap. Voor ondernemingen is het namelijk bij uitstek het middel waarmee zij de fiscale risico’s op effectieve en efficiënte wijze kunnen identificeren en beheersen. Het belang hiervan is met de loop der jaren steeds groter geworden, zeker ook voor woningcorporaties. Dit komt omdat de financiële impact van de fiscaliteit enorm is toegenomen en woningcorporaties vanaf 1 januari 2020 als organisatie van openbaar belang (OOB) worden aangemerkt.

Ook de Belastingdienst verlangt van organisaties dat zij op fiscaal gebied in control zijn. Om dit te controleren, voert de Belastingdienst statistische steekproeven uit. Het niet op orde hebben van fiscale beheersmaatregelen kan leiden tot hoge naheffingen, zelfs als een fout in eerste aanleg niet materieel lijkt te zijn.

Bent u goed voorbereid op een eventuele controle van de Belastingdienst? En hoe kunt u fiscale processen efficiënt optimaliseren en monitoren, zonder dat dit veel extra tijd kost? Wat verwacht de Belastingdienst van u onder een (eventueel) Horizontaal Toezicht Convenant?

In dit eerste webinar van onze webinarcyclus over fiscale beheersing gaan we in op de typische controleaanpak van de Belastingdienst door middel van statistische steekproeven, en bespreken wij hoe u ongewenste hoge naheffingen voor kunt zijn.

Uiteraard zullen we ook voldoende tijd vrijmaken om fiscale actualiteiten te bespreken en vragen te beantwoorden. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze sessie!

Agenda

  • Wat zijn de kaders en uitgangspunten van fiscale monitoring?
  • Hoe gaat de Belastingdienst te werk en welke aspecten spelen een rol bij de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht?
  • Hoe werkt de statistische steekproef methodiek?
  • Op welke wijze kunt u uw TCF vormgeven en op efficiënte wijze fiscale risico’s monitoren om naheffingen voor te zijn?
  • Actualiteiten

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor het webinar. Na uw registratie ontvangt u de link om deel te nemen aan de Teams-sessie. Deelname aan het webinar is kosteloos.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.