De fiscale impact van Corona op Zorginstellingen

Webcast

De impact van de Coronacrisis op Zorginstellingen is groot. Niet alleen zorginhoudelijk maar ook financieel. Door het kabinet zijn diverse noodmaatregelen getroffen om onder andere Zorginstellingen tegemoet te komen. Daarnaast hebben Zorginstellingen zelf maatregelen genomen om de Corona crisis het hoofd te bieden en collega-instellingen de helpende hand te bieden. Onder omstandigheden kan dit leiden tot mogelijke niet voorziene, negatieve, fiscale gevolgen. Het is dus van belang om goed geïnformeerd te zijn. 

Daarom organiseert de Marktgroep Zorg een webcast, specifiek gericht op de fiscale impact van Corona op Zorginstellingen. Tijdens de webcast gaan wij dieper in op de getroffen noodmaatregelen en de mogelijke risico’s die Zorginstellingen daardoor kunnen lopen. Tevens behandelen wij een aantal praktijksituaties waarbij in zal worden gegaan op de mogelijke fiscale impact en/of geboden oplossingen en daarbij gestelde voorwaarden. Een en ander met name vanuit formeelrechtelijk, loonbelasting- en btw-perspectief.

Datum

Maandag 11 mei van 15:30 uur tot 16:45 uur.

Onderwerpen:

  • update fiscaal relevante Corona-maatregelen Zorg per 11 mei 2020
  • uitstel van betaling en boeterisico’s
  • inleners-/ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling btw Zorg
  • fiscale aspecten en gevolgen (al dan niet door werkgever) gefaciliteerd thuiswerken
  • vaste vergoedingen en fiscale bijtellingen en verruiming werkkostenregeling
  • btw-aspecten samenwerking en ondersteuning in de Zorg tijdens Corona
  • btw-besparingsmogelijkheden en actualiteiten

Aan het eind van de presentatie zullen vooraf ingediende vragen worden beantwoord. Deze kunt u sturen naar: Miranda van Engelen. Tijdens de webcast kunt u vragen stellen via de chatfunctie.

Sprekers

Wim van Welsem, partner Marktgroep Zorg KPMG Meijburg & Co

Annette Pol-Habing, director, Marktgroep Zorg KPMG Meijburg & Co

Marieke Herber, senior tax manager Marktgroep Zorg KPMG Meijburg & Co

Programma

15:15 uur: mogelijkheid om in te bellen

15:30 uur: introductie en inhoudelijk programma

16:30 uur: beantwoorden vragen

16:45 uur: einde

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.