Bedrijfsopvolging; juist nu!

Webcast

Door de bijzondere omstandigheden volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, zo ook voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De BOR staat momenteel in ruime politieke belangstelling, dit in combinatie met de coronacrisis maakt dat de urgentie om hierover na te denken is gegroeid.

Interactieve webcast over bedrijfsopvolging

Daarom organiseren wij op donderdag 2 juli de webcast: Bedrijfsopvolging: juist nu! Tijdens deze online sessie nemen wij u graag mee in enkele in het oog springende ontwikkelingen binnen de bedrijfsopvolgingsregeling.

Waarom een webcast?

Hoewel wij u graag op ons kantoor hadden uitgenodigd, is gelet op de huidige omstandigheden besloten om de sessie in de vorm van een webcast plaats te laten vinden. De actualiteit vraagt immers om adequate en tijdige actie.

Welke onderwerpen komen aan de orde?

  • Bedrijfsopvolging in crisistijd: wat zijn de kansen en de risico’s?

  • Dient uw bedrijfsopvolging versneld te worden opgestart of afgerond gelet op de ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ van 18 mei?

  • De bedrijfsopvolgingsregeling in internationaal perspectief, wat zijn de faciliteiten voor het familiebedrijf in onze omringende landen? En wat betekent dit mogelijk voor de BOR in Nederland?

Gelegenheid om vragen te stellen

Tijdens de webcast kunt vragen stellen via de chat. Uw vragen worden direct beantwoord en mogelijk plenair behandeld. Wilt u voorafgaand aan de webcast een vraag stellen over de genoemde onderwerpen? Of is er een onderdeel dat specifiek uw aandacht heeft? Maak dit dan kenbaar bij Charlotte Zandvoort.

Datum

Donderdag 2 juli van 10:00 tot 11.00 uur.

Sprekers

  • Charlotte Zandvoort (voorzitter), Director Meijburg & Co, Amstelveen

  • Annemiek Kok, Senior Tax Manager Meijburg & Co, Enschede

  • Mirjam Wesselink, Senior Tax Manager Meijburg & Co, Amstelveen

  • Charlotte van Oorschot, Tax Manager Meijburg & Co, Rotterdam

  • Maarten Merkus, Partner Meijburg & Co, Amstelveen

Programma

10:00 - 10:05: Openingswoord en inleiding door de voorzitter
10:05 – 10:20 uur: Kansen en risico’s bedrijfsopvolging in ‘Corona tijd’ door: Annemiek Kok en Mirjam Wesselink
10:20 – 10:35 uur: Politieke agenda rondom de BOF – bouwstenenrapport door: Charlotte van Oorschot
10:35 – 10:50 uur: Bedrijfsopvolging in internationaal perspectief door: Maarten Merkus
10:50 – 11:00 uur:Vragenronde en afsluiting

Terugkijken

Klik hier om de opname van de webcast te bekijken 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.