ECOFIN bespreekt nieuw Frans-Duits voorstel voor een EU Digital Services Tax

5 December 2017

Op 4 december 2018 wisselde de Raad Economische en Financiële Zaken van de EU (ECOFIN) van gedachten over de belasting op digitale diensten (‘Digital Services Tax’, DST), maar er werd geen akkoord bereikt over de compromistekst onder het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU. De lidstaten kregen ook de gelegenheid opmerkingen te maken over een last minute voorstel van Frankrijk en Duitsland dat de reikwijdte van de belasting zou verminderen tot alleen advertentie-inkomsten. 

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.