Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan: vereenvoudiging voor certificaten van oorsprong

31 October 2018

Op 17 juli 2018 hebben de EU en Japan een nieuwe economische partnerschapsovereenkomst (EPA) ondertekend. De inwerkingtreding wordt in de eerste helft van 2019 verwacht, na ratificatie door het Europese en Japanse parlement. In december 2017 hebben we op meerdere voordelen gewezen die voortvloeien uit deze handelsovereenkomst:

  • afschaffing van douanerechten voor meer dan 90% van de EU-producten die naar Japan worden uitgevoerd; en
  • vereenvoudigde toegang tot de sterk gereguleerde Japanse markt (niet-tarifaire belemmeringen).

In ons Engelstalige memorandum vatten we de geplande vereenvoudiging voor de certificaten van oorsprong tussen de EU en Japan samen.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.