Volg de ontwikkelingen omtrent het Belastingplan 2019

18 September 2018

Het is weer Prinsjesdag geweest. Op 18 september 2018 heeft het kabinet het Belastingplan 2019 met de fiscale maatregelen voor 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Op deze pagina zetten wij onze berichtgeving vanaf Prinsjesdag over de maatregelen uit het Belastingplan 2019 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling overzichtelijk voor u op een rij.

Behandelschema Belastingplan 2019

Tweede Kamer

 • Dinsdag 18 september 2018: Prinsjesdag, indiening
 • Woensdag 26 september 2018: mogelijkheid tot het houden van een besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
 • Donderdag 4 oktober 2018: mogelijkheid tot het houden van een tweede besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
 • Woensdag 10 oktober 2018: inbrengdatum voor het verslag
 • Vrijdag 19 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018: herfstreces
 • Donderdag 26 oktober 2018: aanbieding door het kabinet aan de Kamer van de nota’s van wijziging, de daarop betrekking hebbende adviezen van de Raad van State en de nadere rapporten.
 • Maandag 29 oktober 2018: memories van antwoord
 • Maandag 29 oktober 2018 om 17.00 uur: inbrengen Tweede Kamerfracties voor de schriftelijke verslagen over de heroverwegingsvoorstellen.
 • Maandag 5 november 2018: Antwoorden kabinet voorafgaand aan het eerste wetgevingsoverleg op deze datum, dat om 11.00 uur begint
 • Vrijdag 9 november 2018 vanaf 9.30 uur: tweede wetgevingsoverleg
 • Dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018: plenaire behandeling
 • Donderdag 15 november 2018: brief beoordeling moties en amendementen
 • Donderdag 15 november 2018: stemmingen

Eerste Kamer

 • Dinsdag 27 november 2018: voorbereidend onderzoek
 • Dinsdag 4 december 2018: inbreng verslag
 • Dinsdag 11 december 2018: plenaire behandeling en stemmingen
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.