Staatssecretaris van Financiën publiceert nieuw verrekenprijzenbesluit

15 May 2018

Op 11 mei 2018 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën een nieuw verrekenprijzenbesluit gepubliceerd met datum 22 april 2018 (nr. 2018-6865). Dit besluit vervangt het verrekenprijzenbesluit van 14 november 2013 (nr. IFZ 2013/184M). Het nieuwe besluit geeft een nadere invulling aan het arm’s-lengthbeginsel en richt zich met name op aspecten waar de OESO-richtlijnen ruimte laten voor een eigen invulling.

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.