Coronacrisis en werkbehoud (NOW)

Coronacrisis en werktijdverkorting

Door de coronacrisis moeten veel werkgevers hun activiteiten inperken of zelfs helemaal stilleggen. Dat kan betekenen dat u tijdelijk minder of geen werk voor uw werknemers heeft. Daarvoor was tot voor kort de zogeheten werktijdverkortingsregeling (wtv-regeling) beschikbaar.

Vanwege het te sterk toegenomen beroep dat op de al bestaande wtv-regeling wordt gedaan, kondigt het kabinet een tijdelijke nieuwe regeling aan: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW bereikt meer werkgevers en is efficiënter dan de ingetrokken wtv-regeling.

Coronacrisis en werktijdverkorting;

  • Iedere werkgever die ten minste 20% omzetverlies verwacht (voor de periode vanaf 1 maart 2020), kan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
  • De tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom voor zowel werknemers in vaste dienst als voor flexibele contracten.
  • De werkgever moet het loon doorbetalen en mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen tijdens de tegemoetkomingsperiode.
  • De regeling gaat gelden voor een periode van drie maanden en kan één keer met drie maanden verlengd worden.
  • Het UWV zal na ontvangst van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het gevraagde bedrag verstrekken. Het daadwerkelijke omzetverlies en de hoogte van de loonsom worden achteraf vastgesteld (soms is een accountantsverklaring nodig).
  • Al ingediende aanvragen wtv-regeling worden beschouwd als NOW-aanvragen.

Meer informatie of advies?

We zijn op dit moment aan het onderzoeken in hoeverre andere EU-lidstaten vergelijkbare maatregelen aan het treffen zijn. Hiervan zullen wij u op de hoogte houden. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben over de coronacrisis en werkbehoud, dan staan onze adviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard ook van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.