Coronacrisis en werkbehoud (NOW)

Coronacrisis en werktijdverkorting

Door de coronacrisis moeten veel werkgevers hun activiteiten inperken of zelfs helemaal stilleggen. Dat kan betekenen dat u tijdelijk minder of geen werk voor uw werknemers heeft. Daarvoor was tot voor kort de zogeheten werktijdverkortingsregeling (wtv-regeling) beschikbaar.

Vanwege het te sterk toegenomen beroep dat op de al bestaande wtv-regeling wordt gedaan, kondigt het kabinet een tijdelijke nieuwe regeling aan: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW bereikt meer werkgevers en is efficiënter dan de ingetrokken wtv-regeling.

Coronacrisis en werktijdverkorting;

  • Iedere werkgever die ten minste 20% omzetverlies verwacht (voor de periode vanaf 1 maart 2020), kan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.
  • De tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom voor zowel werknemers in vaste dienst als voor flexibele contracten.
  • De werkgever moet het loon doorbetalen en mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen tijdens de tegemoetkomingsperiode.
  • De regeling gaat gelden voor een periode van drie maanden en kan één keer met drie maanden verlengd worden.
  • Het UWV zal na ontvangst van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het gevraagde bedrag verstrekken. Het daadwerkelijke omzetverlies en de hoogte van de loonsom worden achteraf vastgesteld (soms is een accountantsverklaring nodig).
  • Al ingediende aanvragen wtv-regeling worden beschouwd als NOW-aanvragen.

Meer informatie of advies?

We zijn op dit moment aan het onderzoeken in hoeverre andere EU-lidstaten vergelijkbare maatregelen aan het treffen zijn. Hiervan zullen wij u op de hoogte houden. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben over de coronacrisis en werkbehoud, dan staan onze adviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard ook van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.