Is ons belastingstelsel nog van deze tijd?

Voor het huidige belastingstelsel is het heel moeilijk om de maatschappelijke veranderingen als gevolg van de digitale economie bij te houden. Het is dringend aan vernieuwing toe. Onze experts geven hun visie. Lees hieronder hun blogs.

Hoe belast je multinationals zonder landen tekort te doen?

Winstbelastingstelsels zoals we ze kennen zijn ‘overleden’. De Nederlandse vennootschapsbelasting is gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten. En binnen de EU hanteert elke lidstaat haar eigen belastingstelsel. Het gevolg is een complex woud aan verschillende belastingstelsels, inefficiëntie en dubbele belastingen. Het kan evenwichtiger en efficiënter via de Global Enterprise Taxation, een voorstel van Jaap Bellingwout, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam en partner bij KPMG Meijburg & Co.

Lees verder

Verlies bij het herzien van een belastingstelsel het ‘arm’s length principe’ niet uit het oog

We moeten toe naar een belastingstelsel dat uitvoerbaar is voor multinationals en belastingdiensten. En een stelsel dat niet leidt tot dubbele belastingheffing. In deze zoektocht wordt het ‘arm’s length principe’ steeds meer ter discussie gesteld. Terwijl dit principe al decennia lang een bepalende rol speelt in de winstverdeling van multinationals. Jaap Reyneveld legt het uit.

Lees verder

"Nu wij in een digitale wereld winst niet alleen belasten in het land waar het bedrijf fysiek aanwezig is."

Hoe belast je een bedrijf dat wel een markt, maar geen vestiging in een land heeft? In de huidige digitale economie is van een vaste inrichting vaak geen sprake. Dit terwijl in diverse landen wel producten en diensten worden verkocht. Zou het land met afnemers dan ook niet een deel van de winst kunnen belasten? De contouren van een oplossing zijn er al. Michael van Gijlswijk legt uit.

 

 

Lees verder

"Nu de basis van het stelsel rust op verouderde definities van ondernemen, winst en bezit."

Om meteen met de deur in huis te vallen: ons belastingstelsel is niet meer van deze tijd en is dringend aan vernieuwing toe. Het stelsel rust op verouderde definities van ondernemen, winst en bezit. Nieuwe soorten ondernemers komen op, producten worden gedeeld en fysieke aanwezigheid is in het digitale tijdperk geen issue. Wilbert Kannekens over de filosofie van een eerlijk belastingstelsel.

Lees verder

“Nu onduidelijk is welke instanties het recht hebben om belasting te heffen in een digitale economie.”

Welke opties zijn er om tot een eerlijke constructie te komen voor het gebruik van consumentendata? En hoe moet dit worden belast? Vinod Kalloe over de mogelijkheden, de haken en ogen.

Lees verder

"Nu consumenten digitale bodemschatten zijn, die worden ontgonnen zonder dat daarvoor wordt betaald."

Het huidige belastingstelsel is niet ingericht op digitale businessmodellen, zoals Airbnb, Uber of Amazon. Dit zorgt voor internationale belastingdiscussies: moeten wij soms terugvallen op ‘ouderwetse’ heffingssystemen? De digitale techniek, de virtuele aanwezigheid, is nieuw. Fred van Horzen deelt zijn visie met u.

Lees verder

© 2020 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.