Tax Technology & Transformation
Onze technologie, data en compliance diensten zijn gebundeld in een nieuw domein: ‘Tax Reimagined’ 

Lees meer

Het coronavirus en uw fiscale zaken

Wat betekent het voor u?
1 juli 2020

Leidraad Mandatory Disclosure Rules (DAC6) gepubliceerd

Tijdens de parlementaire behandeling van de Nederlandse implementatie van de Mandatory Disclosure Rules (DAC6) is onderkend dat het in de praktijk moeilijk kan zijn om te bepalen of een bepaalde constructie al dan niet meldingsplichtig is. In een op 30 juni 2020 bij besluit van 24 juni 2020 gepubliceerde ‘Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ wordt nader invulling gegeven aan de meldingsplicht voor ‘Nederlandse’ intermediairs of ‘relevante belastingplichtigen’.

Lees verder
30 juni 2020

Aftrekmogelijkheid btw op instandhoudingskosten leegstaand vastgoed verruimd

Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de btw op instandhoudingskosten van een leegstaand kantoorpand aftrekbaar is, ook als de eigenaar zijn voornemen om het pand btw-belast te gaan verhuren niet aan de hand van objectieve gegevens kan aantonen. Dit arrest heeft een belangrijke uitkomst voor de vastgoedpraktijk.

Lees verder

Online bijeenkomsten

Webcast: NOW 2e tranche

Webcast

VOL! Webcast Mandatory Disclosure Rules (DAC6): laatste stand van zaken

29 juni 2020

Uitstel deadline meldingen op grond van Mandatory Disclosure Rules (DAC6)

Onlangs is op EU-niveau overeenstemming bereikt over het met zes maanden uitstellen van de deadline(s) voor het melden aan de Belastingdienst van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op basis van de Mandatory Disclosure Rules (DAC6). Bij Kamerbrief van 26 juni 2020 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij door middel van een bij die brief gevoegd beleidsbesluit van diezelfde datum ook in Nederland uitstel verleent.

Lees verder
29 juni 2020

Arrest Hoge Raad met mogelijke gevolgen voor btw-positie leden bezwarenadviescommissie en soortgelijke functionarissen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een voorzitter of gewoon lid van een bezwarenadviescommissie in de zin van artikel 7:13 Awb niet kwalificeert als btw-ondernemer. De Belastingdienst merkt leden van een bezwarenadviescommissie tot op heden aan als btw-ondernemer. Dit arrest wijkt dan ook af van de huidige Nederlandse praktijk.

Lees verder

Bekijk onze online bijeenkomsten

voor een overzicht van geplande- en afgeronde webcasts.

Registreer of kijk terug!

Aanmelden MyTaxNews & MyTaxEvents

Laatste fiscale ontwikkelingen ontvangen?

Kies dan voor 'My Tax News'. Boordevol fiscale wetenswaardigheden over de onderwerpen en tax events van úw keuze. 

Inschrijven

Werken bij Meijburg?

Check alle informatie op de website!

Heb jij honger naar kennis en beleef je plezier aan de fiscaliteit? Kies dan voor een uitdagende carrière bij Meijburg & Co!

Werken bij Meijburg

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.