UBO-register

Op 20 mei 2015 heeft het Europese Parlement een voorstel aangenomen, op grond waarvan EU-lidstaten een register dienen te implementeren waarin bepaalde informatie wordt geregistreerd van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van bepaalde entiteiten. Nederland dient dit register uiterlijk in de zomer van 2017 in te voeren. Na de zomer van 2017 wordt het wetsvoorstel verwacht. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de voortgang van de implementatie van het UBO-register.

 

 

KPMG Audit & Advisory ›