Lokale belastingen en WOZ nieuwsbrief

De nieuwsbrief Lokale belastingen en WOZ besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van lokale belastingen en WOZ en verschijnt in beginsel driemaal per jaar.

KPMG Audit & Advisory ›