Belastingplan 2017

Het is weer Prinsjesdag geweest. Het kabinet heeft het Belastingplan 2017 met de fiscale maatregelen voor 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Op deze pagina zetten wij onze berichtgeving over de maatregelen uit het Belastingplan 2017 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling overzichtelijk voor u op een rij.

Print artikelen

Op deze overzichtspagina vindt u alle relevante informatie met betrekking tot Belastingplan 2017. Door op de onderstaande knop te klikken, opent een PDF en heeft u de mogelijkheid de PDF met alle artikelen op te slaan of te printen. 

 Download artikelen als pdf

Belastingplan 2017: vennootschapsbelasting

11 maanden geleden

Wijziging van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen (artikel 10a en 15ad Wet Vpb 1969) Artikel 10a Wet Vpb 1969 (hierna artikel 10a) beperkt de aftrek van rente op een schuld aan een verbonden lichaam of een natuurlijk verbonden persoon in…

Belastingplan 2017: inkomstenbelasting

11 maanden geleden

Maatregelen om sluiproutes in en tussen box 2 en box 3 via een vrijgestelde vbi tegen te gaan Het kabinet wil tegengaan dat belastingplichtigen door middel van een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) overtollig vermogen belastingvrij uit hun bv…

KPMG Audit & Advisory ›