Sortering

Filter categorie


Tags

  • People Services x

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

Omdat het kabinet het belangrijk vindt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen, wordt de handhaving...
Lees meer

Einde indeling uitzendbedrijf in vaksector

Per 25 mei 2017 is het door een wetswijziging niet langer mogelijk voor uitzendbedrijven om bij het sectorfonds te worden ingedeeld waarin zij meer...
Lees meer

Nederland moet aftrek van Spaanse hypotheekrente verlenen

In de situatie van werken in meerdere lidstaten dient elke werkstaat naar rato van het daar verdiende inkomen rekening te houden met de persoonlijke...
Lees meer

WOB-verzoek sectorindeling

Meijburg & Co heeft via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) het interne beleid van de Belastingdienst voor de sectorindeling verkregen
Lees meer

Eerste Kamer akkoord met uitfasering pensioen in eigen beheer

De mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) wordt met dit wetsvoorstel per 1 juli 2017...
Lees meer

KPMG Audit & Advisory ›