Sortering

Filter categorie


Tags

  • People Services x

Socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China vanaf 1 september 2017 in werking

Vanaf 1 september 2017 kunnen werknemers tijdens hun uitzending naar China gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven voor een periode van...
Lees meer

Alle dagen van verblijf in Nederland tellen mee bij toepassing van de 183-dagenregeling

De Hoge Raad sluit aan bij de ‘days of physcal presence’-methode uit het OESO-Modelverdrag.
Lees meer

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

Omdat het kabinet het belangrijk vindt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen, wordt de handhaving...
Lees meer

Einde indeling uitzendbedrijf in vaksector

Per 25 mei 2017 is het door een wetswijziging niet langer mogelijk voor uitzendbedrijven om bij het sectorfonds te worden ingedeeld waarin zij meer...
Lees meer

Nederland moet aftrek van Spaanse hypotheekrente verlenen

In de situatie van werken in meerdere lidstaten dient elke werkstaat naar rato van het daar verdiende inkomen rekening te houden met de persoonlijke...
Lees meer

KPMG Audit & Advisory ›