Ervaring

Jurgen heeft meer dan 25 jaar ervaring in de fiscale praktijk. Hij werkte eerst ruim negen jaar
als inspecteur, waarvan ruim vier jaar als vakgroepcoördinator loonbelasting. Daarna begon
Jurgen als adviseur in de People-Servicespraktijk (loonbelasting en sociale verzekeringen)voor
cliënten uit zeer uiteenlopende branches. Deze variëren van banken, verzekeraars, ICT-
bedrijven, de productie-industrie, de uitzendsector, energiebedrijven tot de automotive-
branche. Daarnaast adviseert hij ook cliënten in de non-profit- en overheidssector.
 
Sinds een aantal jaar begeleidt Jurgen actief cliënten in trajecten naar horizontaal toezicht
en/of bij het tot stand brengen van een ‘Tax Control Framework’ (TCF) voor de loonheffingen.
Als docent is Jurgen verbonden aan de specialistenopleiding loonheffingen van de Stichting
Opleiding Belastingadviseurs.
Jurgen is lid van de kennisgroep Aansprakelijkheid en Invordering en voorzitter van de
kennisgroep Auto.

Specialismen

  • Loonbelasting en sociale verzekeringen
    Toepassing internationale verdragen op het gebied van de loon- en inkomstenbelasting
    voor expats
  • Begeleiden cliënten in Horizontaal toezicht/ TCF trajecten

Opleidingen & lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
  • Fiscaal recht, Universiteit van Amsterdam