De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag geoordeeld dat zonnebrandmiddelen met UVA- en UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s voor de btw als geneesmiddelen gelden. Hierdoor worden deze producten belast tegen het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van het algemene btw-tarief van 21%. Het is voor het verlaagde btw-tarief dus niet vereist dat sprake is van een geneesmiddel dat als zodanig is geregistreerd in de Geneesmiddelenwet. De beslissing van de Hoge Raad biedt ruimte om het verlaagde btw-tarief ook toe te passen op andere producten die de gezondheid dienen.

Volgens de Hoge Raad is voor het verlaagde btw-tarief sprake van een geneesmiddel als de therapeutische werking van een product uitdrukkelijk wordt gepresenteerd of als de gemiddelde consument door de wijze van aandiening de indruk heeft dat het product deze therapeutische werking heeft. Voor zonnebrandmiddelen bestaat de gepresenteerde therapeutische werking in het voorkomen van verbranding van de huid door UVA- en UVB-filters. Voor tandpasta is dat onder andere het voorkomen van gaatjes in tanden en kiezen door bestanddelen als natriumfluoride.

Belang voor de praktijk

Deze zaak is van belang indien u zonnebrandmiddelen, tandpasta en/of andere producten verkoopt die worden gepresenteerd met een therapeutische werking; ook als deze producten niet in de Geneesmiddelenwet zijn opgenomen. Wij raden in dat geval aan om de mogelijkheden voor toepassing van het verlaagde btw-tarief op deze producten nader te onderzoeken. Wij geven in dit verband mee dat, onder omstandigheden, een teruggaaf van de in het verleden teveel op deze producten betaalde btw mogelijk is. Toepassing van het verlaagde btw-tarief kan aanpassingen in uw ERP-systemen vergen. Het is verder de vraag of en welke gevolgen dit arrest heeft voor de Geneesmiddelenwet.