Rechtbank Overijssel heeft in een door Meijburg & Co begeleide procedure bepaald dat de delen in een tbs-kliniek waar de woonfunctie vooropstaat vrijgesteld zijn van het gebruikersdeel in de onroerendezaakbelasting (‘OZB gebruik’). Dit betekent dat de waarde van wooneenheden en bepaalde gemeenschappelijke ruimten buiten de heffing blijft en daarmee een substantiële besparing OZB wordt bereikt. Gelet op de verblijfsduur van enkele jaren kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesproken van een verblijf dat tijdelijk van aard is. De kliniek is voorzien van alle essentiële faciliteiten om er te kunnen wonen.

De woondelenvrijstelling uit de Gemeentewet krijgt met deze uitspraak een ruimer bereik. Zeker de forensische sector kan van deze uitspraak profiteren. Hebt u vragen of wilt u weten wat deze uitspraak voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met ons team (zie rechtsboven).