Op grond van de OESO-modelwetgeving inzake ‘Country-by-Country Reporting’ (hierna: CbCR) dienen groepsentiteiten voor het einde van het verslagjaar een notificatie te doen omtrent de rapporterende entiteit. Voor multinationale groepen met een verslagjaar dat gelijk is aan een kalenderjaar kan dit betekenen dat zij reeds voor 31 december 2016 moeten notificeren in landen die deze modelwetgeving ongewijzigd hebben ingevoerd en geen uitstel hebben verleend voor het doen van notificatie voor het verslagjaar 2016. Daarom heeft Meijburg & Co een Engelstalig overzicht opgesteld van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van het jaar 2016 definitieve CbCR-wetgeving hebben geïmplementeerd. Wij merken op dat dit overzicht aan verandering onderhevig kan zijn zodra landen deze wetgeving definitief implementeren of bijvoorbeeld wanneer zij alsnog besluiten om uitstel te verlenen.

Klik hier om het overzicht te openen in pdf-formaat